Rijnhaven

Een consortium van bedrijven en organisaties heeft plannen gepresenteerd voor de bouw van een haven voor superjachten in het westelijk deel van de Rijnhaven. Ook is het aan het college van B&W aangeboden.

“Momenteel heeft Rotterdam nog geen plek waar dergelijk grote jachten kunnen aanmeren”, schrijven de initiatiefnemers in het bidbook. “Dat terwijl er een groeiende behoefte aan is. Deze behoefte komt door de groeiende stroom van nieuwbouworders voor jachtwerven in de regio en door een aantal mondiale trends waardoor Rotterdam onderdeel kan worden van internationale vaarroutes voor de pleziervaart.”

Flexibel concept Rijnhaven

Met de aanleg van ‘Rijnhaven Marina’ in het westelijke deel van de Rijnhaven kan op deze trend worden ingespeeld, betogen de partijen die bij dit initiatief zijn betrokken. Het is een ‘flexibel concept’ dat bestaat uit onder meer drijvende steigers en een ‘flaneerboulevard’. De haven zou in eerste instantie als ligplaats fungeren. In het plan is ook in een ‘opleverkade’ voorzien, waar de overdracht van werf naar eigenaar kan plaatsvinden.

Realisatie in 2020

De haven biedt ruimte aan veertig tot vijftig superjachten en vergt een investering van 12 miljoen euro. Volgens het bidbook zou realisatie van de superjacht-haven werkgelegenheid kunnen opleveren. Gedacht wordt aan een orde van grootte van tussen de tweehonderd en duizend banen. Ook zou het concept de relatie tussen haven en stad versterken. De haven zou in 2020 al gerealiseerd kunnen zijn, aldus het bidbook.

Deelnemers plan Rijnhaven Marina:

Rotterdam Maritime Board, Zeelander, Damen, Kotug/Rotortug, KRVE, De Haas, Alphatron Marine, EBT Yacht panels, Port of Rotterdam, Nederland Maritiem Land.

Zie ook: Profs tussen amateurs