Bij de gemeente Rotterdam is vorige maand een plan gepresenteerd voor de aanleg van een drijvend, rond stadspark in de Rijnhaven. De initiatiefnemers Emergo, KCAP Architects&Planners en Royal HaskoningDHV beogen hiermee de binnenstad meer groen, parkeerplaatsen en leisurefaciliteiten te bezorgen. De kosten van het geheel bedragen honderd miljoen euro. Deze worden geheel privaat gefinancierd.

Artist impression KCAP

Het naar eigen zeggen ‘innovatieve en duurzame stedenbouwkundige project’ zou volgens de initiatiefnemers een grote bijdrage betekenen aan de leefbaarheid van de Rotterdamse binnenstad. Het plan behelst de aanleg van vijftienduizend vierkante meter groen, dertigduizend vierkante meter aan parkeerplaatsen en zeventienduizend vierkante meter aan leisure, zoals een ijsbaan of sportveld. De bouw van het eiland vergt zo’n vijf jaar. “De Rotterdamse binnenstad heeft een groot tekort aan ruimte en groen”, wordt in de persverklaring gemeld. “Mede door de intensieve bebouwing van de Kop van Zuid en de toegenomen parkeerdruk is de leefbaarheid onder druk komen te staan. Met het plan voor een drijvend park zoeken wij de ruimte op het aanwezige water van de stadshavens. De grote Rijnhaven biedt een oplossing voor meerdere vraagstukken en voegt veel ruimtelijke kwaliteit toe aan de omliggende stad.” Het geheel krijgt een ronde eilandvorm en vormt een schijf van 185 meter. Het park is ook rond en omcirkelt een lagergelegen binnenterrein met ruimte voor leisurefuncties. Onder het park liggen twee ringvormige parkeerlagen voor in totaal twaalfhonderdvijftig auto’s. Door de afmetingen en de ronde vorm kan de constructie niet omslaan en is deze niet vatbaar voor golfslag. Wanneer gewenst kan het eiland worden verplaatst.

Nederlandse traditie

Met de komst van dit drijvende park in de haven zou ook de lokale werkgelegenheid worden gestimuleerd, zo betoogt het consortium. Het zou ‘mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt’ aan werk kunnen helpen. Daarmee kan het park niet alleen stedenbouwkundig, maar ook sociaal en duurzaam een bijdrage aan de stad en zijn inwoners leveren. De bedrijven achter het plan zijn erg enthousiast, zo blijkt uit hun woorden: “New York heeft The High Line, Parijs La Promenade Plantée en Rotterdam het drijvend park”, stelt Han van den Born van KCAP. “Het is fantastisch als een idee realiteit wordt. Hiermee zetten we de eeuwenlange Nederlandse traditie voort om van water land te maken”, aldus Marco Huibrechtse van Emergo. “De Rotterdammers krijgen er een nieuwe ontmoetingsplek bij. Dit drijvend park is niet alleen een innovatieve oplossing voor het ruimtegebrek maar verbetert ook de leefbaarheid van de stad”, zegt Eugene Grüter, directeur Royal HaskoningDHV.