PLAN Binnenvaart, kortweg ‘PLAN B’, biedt ondernemers de kans een alternatief idee, plan of innovatie voor de (container)binnenvaart ten uitvoer te brengen en zo bij te dragen aan meer transport via de binnenvaart. Dit innovatieproject is een gezamenlijk initiatief van Bureau Voorlichting Binnenvaart (BVB), Bureau Telematica Binnenvaart (BTB), TNO, Marin, NEA, CE Delft, Buck Consultants en Rijkswaterstaat.

Deze zomer selecteert PLAN B maximaal twintig ideeën die voor ondersteuning in aanmerking komen, waarna coachteams met professionals vanuit BVB, BTB, TNO, Marin, NEA, CE Delft en Buck Consultants ondernemers verder zullen helpen bij het ontwikkelen van hun plannen.

Het gaat niet alleen om nieuwe brandstoffen, aandrijftechnieken of innovaties in de scheepsbouw. Ook nieuwe logistieke concepten, verbetering van informatie-uitwisseling en afstemming in de keten krijgen in PLAN B de aandacht. Vóór 30 juni aanmelden via www.planbinnenvaart.nl