Evides start pilot voor omgekeerde osmose

Evides Industriewater heeft dit jaar een installatie voor omgekeerde osmose aangeschaft. Het gaat hiermee een pilot uitvoeren voor het optimaliseren van deze processen.

De unit wordt geleverd door watertechnologiebedrijf Hatenboer-Water. De opdracht bestaat uit een installatie waar dit proces mee kan worden uitgevoerd, twee scale guards en een automatische clean-in-place-unit. De scale guards meten zowel de biologische vervuiling als de kalkaanslag van de omgekeerde osmose-installatie. Beide zijn voorzien van frequentiegestuurde hogedrukpompen en een automatische concentraatregeling voor de opbrengst van productwater.

Procesparameters

Daarnaast is elke installatie uitgerust met verschillende meetinstrumenten, waarmee de procesparameters kunnen worden gevolgd. De clean-in-place-unit is automatische uitgevoerd, zodat er minder chemicaliën hoeven te worden gebruikt.

Omgekeerde osmose

Evides Industriewater voert ook pilots uit voor ionenwisseling, nanofiltratie, ultrafiltratie, flocculatie en een lamellenseparator. Hierbij werkt het samen met kennisinstituten en universiteiten. Het doel is veelbelovende nieuwe zuiveringsprocessen en –technieken te ontwikkelen.

Zie ook: Een tweede demiwaterplant