Paul Smits

Cfo Paul Smits gaat in de loop van volgend jaar het Havenbedrijf Rotterdam verlaten. Zijn contract loopt af. Wanneer Smits precies opstapt, is niet bekend.

Uiterlijk 1 juni zal Smits zijn werkzaamheden beëindigen. “Naast het verder professionaliseren van de financiële functie heb ik mij de afgelopen zevenenhalf jaar gericht op digitalisering en innovatie in het bedrijf en in de haven”, verklaart Smits. “Het is een prachtige uitdaging om mede sturing te geven aan een bedrijf dat in het hart van de economie en maatschappij opereert. De organisatie is ingrijpend veranderd en klaar voor de toekomst. Het is nu goed een volgende stap te maken. Die zal ongetwijfeld weer op het vlak van finance, digitalisering, energietransitie en verandering liggen.”

Paul Smits

Ceo Allard Castelein van het havenbedrijf heeft lovende woorden over de vertrekkende cfo. “Ik ben Paul dankbaar voor zijn langjarige inzet voor het havenbedrijf en de Rotterdamse haven. De invoering van de vennootschapsbelasting voor het havenbedrijf en de afstemming daarover met de Belastingdienst is een belangrijke mijlpaal geweest. Ook heeft Paul leiderschap getoond met het stimuleren van digitalisering en het innovatieklimaat in de Rotterdamse haven. Hierin hebben we grote stappen gemaakt.”

Het Havenbedrijf Rotterdam laat weten de werving van een opvolger van Paul Smits te zijn begonnen. De nieuwe cfo zal door de beide aandeelhouders worden benoemd.

Zie ook: Voorzitterswissel raad van commissarissen Havenbedrijf Rotterdam