Risico's

De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) heeft de brand bij de raffinaderij van ExxonMobil in augustus 2017 onderzocht. Zij concludeert dat de oliemaatschappij onvoldoende zicht op de risico’s had.

In augustus 2017 barstte een fornuisspiraal open in de raffinaderij. Het betrof een ‘split tube’ in fornuis F1001, die ontstond door het herstarten van de fornuizen zonder dat er sprake was van vloeistofstroming door het fornuis. De fornuisspiraal raakt hierdoor oververhit en barstte open. Als gevolg hiervan stroomde brandbare vloeistof in de vuurhaard van het fornuis, die daar ontbrandde. 

Tolueen en xyleen

Het fornuis raakte door de brand onherstelbaar beschadigd. Daarnaast raakte de omgeving van de raffinaderij met roet vervuild en ontsnapten er grote hoeveelheden tolueen en xyleen uit de installatie. 

Inherent veilig

De onderzoeksraad noemt het van groot belang dat de vloeistofstroom door het fornuis gegarandeerd is en dat er ook altijd zicht is hierop. Volgens haar kon de brand ontstaan omdat het ontwerp van de installatie niet ‘inherent veilig’ is. Hiermee wordt bedoeld dat bij het ontwerp van de raffinaderij niet genoeg maatregelen zijn genomen om de kans op ongelukken te voorkomen. 

Risico’s

Anders gezegd: de veiligheidskritische beveiliging die de integriteit van de installatie moest bewaken, kon worden overbrugd. Hierdoor kon het fornuis worden opgestart, zonder dat er voldoende vloeistof doorheen stroomde. Esso had, zo stelt de raad, niet genoeg zicht op de complexiteit en de veiligheidsrisico’s van het tegelijk herstarten van de fornuizen.

Bypass-schakelaars

De OVV doet twee aanbevelingen aan Esso. Zo moet het bedrijf onderzoeken of meer veiligheidsbarrieres bij zijn installaties door het oneigenlijk gebruik van bypass-schakelaars zijn te passeren. Mocht dit het geval zijn, dan moeten die worden aangepast. Tweede aanbeveling is de opgedane kennis over het incident te delen met andere bedrijven in de petrochemie.

Zie ook: Raffinaderij ExxonMobil blijft onder verscherpt toezicht