Overslag stabiel Noordzeehavens

De overslag in de zeehavens in het Noordzeekanaalgebied (Amsterdam, IJmuiden, Beverwijk en Zaanstad) is vorig jaar met 96,5 miljoen ton op een vergelijkbaar niveau uitgekomen als dat over 2015. De haven van Amsterdam laat over het vorig jaar een stijging zien van de overslag van 0,4 procent tot 78,8 miljoen ten opzichte van 78,4 miljoen ton in 2015. Het gaat hier om voorlopige overslagcijfers.

Zeehaven IJmuiden

In IJmuiden daalde de overslag met 3,4 procent naar 16,8 miljoen ton. Beverwijk zag de overslag met 133 procent stijgen naar 700.000 ton. In Zaanstad daalde de overslag met 33 procent naar circa 200.000 ton. De stijging in Amsterdam is veroorzaakt door een hogere overslag in nattebulkproducten met 5,8 procent tot 45,3 miljoen ton. Benzine en diesel stegen met 7,5 procent naar 42,4 miljoen ton. De daling van kolenoverslag met 7,5 procent is lager dan vorig jaar, tot 16,1 miljoen ton. Ook de overslag van agribulk daalde met 14 procent tot 6,4 miljoen ton. Overige droge bulk, waaronder ertsen en meststoffen, steeg met 5 procent tot 8,4 miljoen ton.

Amsterdam kreeg over 2016 bezoek van 122 zeecruiseschepen (2015: 139). Het aantal aanlopen van riviercruiseschepen steeg met 6 procent tot 1.876. Het aantal passagiers voor zeecruiseschepen is met 278.000 duizend personen nagenoeg gelijk gebleven. Dat komt door de schaalvergroting in deze sector. Het aantal zeecruisebezoeken aan IJmuiden bedroeg in 2016 32 (2015: 44).