havens

In de havens van Amsterdam, Zeeland en Groningen zijn in 2018 meer goederen overgeslagen dan het jaar ervoor. Dit hebben de verschillende havenbedrijven deze week bekendgemaakt.

Het Havenbedrijf Amsterdam spreekt van een recordoverslag. In 2018 is er in de haven van Amsterdam 82,3 miljoen ton aan goederen overgeslagen. In 2017 was dit nog 81,3 miljoen ton. Volgens het havenbedrijf is de toename vooral te danken aan een plus in agribulk (+19 procent) en een stijging in containers tot ongeveer 108.000 TEU (+68 procent). De overslag van kolen daalde en die van olie bleef stabiel.

Minder afhankelijk

“Deze overslagcijfers weerspiegelen onze strategische ambitie om geleidelijk minder afhankelijk te worden van fossiele brandstoffen en daarvoor in de plaats andersoortige lading aan te trekken”, verklaart ceo Koen Overtoom van het Havenbedrijf Amsterdam. “De sterke groei van met name agribulk en containers hebben de afname van kolen in belangrijke mate gecompenseerd. Daarbij zijn we in 2018 ook geholpen door de hoogconjunctuur, die we in onze haven terugzagen in toenemende overslag van bouwmaterialen en uitgifte van haventerrein aan verschillende bedrijven waaronder circulaire.”

Zeeuwse en Groningse havens

Ook North Sea Ports had een stijging te melden. Het nog jonge fusiehavenbedrijf, waarin de havens van Gent, Terneuzen en Vlissingen zijn gebundeld, laat weten dat in 2018 70,3 miljoen ton aan goederen is overgeslagen. Dit is een stijging van 5,5 procent. Volgens het havenbedrijf doet de toename zich ‘in bijna alle segmenten’ voor.

De haven van Delfzijl en de Eemshaven laten eveneens een aantrekkende trend zien. In 2018 is er in deze havens 13,7 miljoen ton aan goederen overgeslagen, wat volgens Groningen Seaports een ‘forse stijging’ is ten opzichte van het jaar ervoor.

Het Havenbedrijf Rotterdam maakt op 14 februari a.s. de overslagcijfers over 2018 bekend. Op de Dag van de Haven presenteerde ceo Allard Castelein van het Havenbedrijf Rotterdam wel al een aantal voorlopige cijfers.