Overslag Moerdijk groeit dankzij containers

De overslag in de haven van Moerdijk is het afgelopen jaar met 5,5 procent toegenomen tot 18,5 miljoen ton. Deze groei is voor een groot deel te danken aan de met tien procent gestegen overslag van containers.

Terwijl het nog altijd wachten is op de bekendmaking van de definitieve overslagcijfers van het Havenbedrijf Rotterdam, heeft het Havenbedrijf Moerdijk deze op de nieuwjaarsbijeenkomst van 12 januari jl. publiek gemaakt. Het zegt met tevredenheid op 2017 terug te kijken, want het was een jaar waarin niet alleen de overslag, maar ook het aantal gevestigde bedrijven en de werkgelegenheid toenamen.

Moerdijk

De totale overslag over 2017 groeide in de haven van Moerdijk met 5,5 procent. Het grootste deel hiervan nam de zeevaart voor haar rekening. De overslag via de zeevaart nam met veertien procent toe. De haven ontving het voorbije jaar 2.202 zeeschepen, wat zestien procent meer is dan in 2016. Het aantal binnenvaartschepen groeide ook, maar minder hard, met drie procent naar 11.740.

Natte bulk

Het was vooral de overslag van containers (+10 procent) die de totale overslag in de haven deed toenemen. Andere groeisegmenten zijn natte bulk (+8 procent) en stukgoed +6 procent). Tegenover deze plussen staat een flinke min. De overslag van ertsen en schroot nam met zeventien procent af.

Amper leegstand

Het havenbedrijf gaf in 2017 zeven hectare grond uit. Verder is ongeveer 22 hectare strategische reserve bij bedrijven opnieuw ingevuld en kon het zestien nieuwe bedrijven welkom heten in de haven. Volgens het Havenbedrijf Moerdijk is er amper sprake van leegstand in de haven: het percentage ligt onder de één procent.

De werkgelegenheid in de haven pluste met 3,7 procent naar bijna 18.000 arbeidsplaatsen. Het aantal directe en indirecte arbeidsplaatsen is ruwweg gelijk verdeeld.

Grote uitdagingen

Directeur Ferdinand van den Oever zegt ‘ongelofelijk trots’ te zijn op de groeicijfers. Maar hij waarschuwt: “Er is geen reden om achterover te leunen. Want we staan met elkaar voor grote uitdagingen, denk aan digitalisering, energietransitie en verdere verduurzaming. Het realiseren van onze ambities in deze veranderende wereld kunnen wij alleen samen met al onze share- en stakeholders. Laten we hier samen onze schouders onder zetten.”

Zie ook: Olie doet overslag Havenbedrijf Amsterdam stijgen