Overslag LNG schiet sterk omhoog

Gate terminal

Het Havenbedrijf Rotterdam heeft de overslagcijfers over de eerste drie maanden van dit jaar bekendgemaakt. In totaal vielen die 1,2 procent lager uit dan in 2017. De overslag van LNG nam met 210 procent toe.

In het eerste kwartaal zijn 117,8 miljoen ton goederen overgeslagen, tegen 119,3 miljoen ton in dezelfde periode een jaar eerder. De grootste dalingen zitten in ruwe olie (-4,5 procent), ijzererts & schroot (-9,3 procent) en kolen (-19 procent). De overslag van kolen is sterk gedaald vanwege het sluiten van oude kolencentrales in Nederland en Duitsland. De overslag van ruwe olie was in januari 2017 uitzonderlijk hoog, verklaart het havenbedrijf de daling dit jaar.

Recordoverslag LNG

De grootste groei zit in LNG. Er werd 210 procent meer van overgeslagen, tot 700.000 ton. In februari is 500.000 ton LNG overgeslagen, wat een record is. Volgens het havenbedrijf is dit een bevestiging van de rol als trading hub van deze brandstof. De overslag van containers nam met 6,1 procent in TEU toe. Allard Castelein is hier tevreden over: “De voortzetting van de containergroei is een bevestiging dat Rotterdam een steeds belangrijkere positie inneemt in de netwerken van maritieme verbindingen van de grote rederij-allianties. Dat we na de sterke groei vorig jaar nu een wat meer gematigde groei zien is geheel volgens onze verwachting.”

Zie ook: Overslag: containers verdringen olie en kolen in de haven