Coronacrisis

De haven van Rotterdam draait weliswaar door, maar voelt wel degelijk de gevolgen van de coronacrisis. De overslag is in het eerste kwartaal met 9,3 procent gedaald.

Het Havenbedrijf Rotterdam heeft vandaag de overslagresultaten over het eerste kwartaal van 2020 bekend gemaakt. Ceo Allard Castelein gaf daarop een telefonische toelichting. “We staan gesteld voor ongekende disrupties waarbij de haven van Rotterdam als vitaal proces een bijdrage wil blijven leveren aan de samenleving”, aldus Castelein. “De impact van vraaguitval door de coronacrisis zal vanaf april echt duidelijk worden. Een afname van het overslagvolume tussen tien en twintig procent op jaarbasis lijkt zeer waarschijnlijk. Deze prognose is afhankelijk van de duur van maatregelen en de snelheid van herstel van productie en wereldhandel.”

Olie en kolen

De overslag in Rotterdam daalde in de eerste drie maanden van dit jaar met 9,3 procent naar 112,4 miljoen ton. Daarbij tekent het havenbedrijf wel aan dat in het eerste kwartaal van 2019 recordvolumes werden overgeslagen aan containers, LNG en biobrandstoffen. De daling zit hem dit jaar vooral in de segmenten kolen (-39,6 procent), ruwe olie (-8 procent) en olieproducten (-32,8 procent). 

Lichtpuntjes in coronacrisis

Daarentegen ziet het havenbedrijf ook ‘lichtpuntjes’. Zo bleef de overslag van containers nagenoeg gelijk aan vorig jaar en zette de al stijgende overslag van biomassa ook in het eerste kwartaal door. Ook groeide de overslag van LNG met 18 procent. (Foto: Havenbedrijf Rotterdam/Eric Bakker)

Zie ook: Overslag haven Rotterdam in 2019 iets gegroeid