Overslag in Rotterdamse haven neemt flink toe

In het eerste halfjaar van 2015 zijn er in de haven van Rotterdam fors meer goederen overgeslagen. In totaal nam de overslag met 6,8 procent toe, meldt het Havenbedrijf Rotterdam.

 Havenbedrijf Rotterdam

De toename is voor een groot deel te danken aan de zeer grote stijging (bijna dertig procent) in de overslag van minerale olieproducten. Ook de overslag van ruwe olie (+8,3 procent), containers (+3,7 procent in TEU) en RORO (+9,6 procent) groeiden. Daar staat tegenover dat de overslag van droge bulk (agribulk, kolen en erts) over de hele linie daalde. Gezien de schaalvergroting in de scheepvaart is het opvallend dat de Rotterdamse haven in de eerste zes maanden van dit jaar meer (+3 procent) schepen kon verwelkomen.

In de augustus-editie van Europoort Kringen vindt u een uitgebreide analyse aan de hand van de halfjaarcijfers.