Olie doet overslag Havenbedrijf Amsterdam stijgen

Opslagterminals

In de Amsterdamse haven is vorig jaar 2,5 procent meer overgeslagen dan in 2016. Vooral olieproducten zorgden voor deze toename. Dit meldt het Havenbedrijf Amsterdam.

Ceo Allard Castelein van het Havenbedrijf Rotterdam toonde zich eind december allerminst rouwig om de verminderde overslag van stookolie in de haven van Rotterdam. Hij kon daarbij overigens groeicijfers overleggen, net als zijn collega-directeur Koen Overtoom van het Havenbedrijf Amsterdam. Al is de groeiende overslag in de Amsterdamse haven wel grotendeels toe te schrijven aan de toename van olieproducten.

Kolen

De overslag in Amsterdam kwam uit op 81,3 miljoen ton. Meer dan de helft hiervan komt voor rekening van olieproducten (44,4 miljoen ton), waarvan de overslag met vier procent steeg. Ook agribulk nam toe, met vijf procent naar 8,3 miljoen ton. De overige natte bulk, waaronder basisgrondstoffen voor de chemie, daalde met 27 procent naar 2,2 miljoen ton.

Net als in Rotterdam daalde in de Amsterdamse haven ook de overslag van kolen. Drie procent minder werd er overgeslagen, waardoor het jaartotaal op 15,8 miljoen ton uitkwam. De overige droge bulk daalde met twaalf procent naar 8,1 miljoen ton. Onder meer bouwmaterialen vallen hieronder.

Flinke tegenstelling

De overslag van containers bleef in Amsterdam het afgelopen jaar gelijk op 56.191 TEU. Een flinke tegenstelling met Rotterdam, waar die met ongeveer tien procent toenam. In Amsterdam stegen de overslag van Ro-Ro en overig stukhoed met elf procent tot 1,9 miljoen ton. De import in de haven nam het voorbije jaar toe met vier procent tot 50,9 miljoen ton. De export daarentegen bleef gelijk aan wat het in 2016 was: 30,4 miljoen ton.

Havenbedrijf Amsterdam

Koen Overtoom, ceo van het Havenbedrijf Amsterdam, wijst erop dat de havens in het Noordzeekanaalgebied (Amsterdam, IJmuiden, Beverwijk, Zaanstad) samen nog niet eerder zoveel hebben overgeslagen: 100,8 miljoen ton. “Dit onderstreept onze sterke positie in natte en droge bulk en in agriproducten. De Noordzeekanaalhavens spelen een vitale rol in de internationale handel in deze producten. Wij zullen deze versterken en tegelijkertijd andere ladingstromen en bedrijvigheid aantrekken, bijvoorbeeld voor de energietransitie en de circulaire economie. De haven speelt hierin een sleutelrol.”