Nauwelijks verbeterd

English translation ->

Halverwege het jaar was in de haven van Rotterdam 9,2 procent minder overgeslagen. Over heel 2020 zal dit nauwelijks verbeterd zijn, verwacht ceo Allard Castelein van het Havenbedrijf Rotterdam.

Castelein gaf de update op het jaarlijkse evenement de Dag van de Haven van de Havenvereniging Rotterdam. Vanwege de Covid-19-uitbraak werd dit digitaal gehouden. Castelein schetste welke impact de virusepidemie op de havenvolumes heeft. “Als er minder auto’s worden verkocht, is er minder staal nodig, minder erts nodig en zijn minder kolen nodig. Als er minder wordt gereden en gevlogen, beïnvloedt dat de productie van de raffinaderijen. Als de winkels dicht zijn, worden er minder producten verscheept.”

Nauwelijks verbeterd

“In het eerste halfjaar van 2020 was de overslag in de haven van Rotterdam met 9,2 procent gedaald. Over heel 2020 zal dit niet veel beter zijn”, aldus Castelein. De havendirecteur toonde dankbaarheid richting de bedrijven en mensen in de haven, die er in slaagden deze door te laten draaien. “Mijn complimenten voor de kwaliteit, passie, toewijding en samenwerking die is getoond. Vooral in het eerste begin halverwege maart hebben wij samen de schouders eronder gezet. Samen hebben wij de haven operationeel gehouden.” (Foto: Kees Torn/Havenbedrijf Rotterdam)

Zie ook: Shell Pernis rondt onderhoudsstop af

English translation

Port of Rotterdam throughput hardly improved

Halfway through the year, the throughput in the port of Rotterdam was 9.2 percent less. Over the whole of 2020 this will not be much better, expects ceo Allard Castelein of the Port of Rotterdam Authority.

Castelein gave the update at the annual event the Dag van de Haven, which was held digitally this year due to the Covid-19 outbreak. Castelein outlined the impact of the virus epidemic on port volumes. “If fewer cars are sold, less steel is needed, less ore is needed and less coal is needed. If less cars are driven and flown, it affects the refineries’ production. If the stores are closed, fewer products are shipped.”

Gratitude

“In the first six months of 2020, the throughput in the port of Rotterdam decreased by 9.2 percent. Over the whole of 2020 this will not be much better”, says Castelein. The port director showed his gratitude to the companies and people in the port, who managed to keep it going. “My compliments for the quality, passion, dedication and cooperation that has been shown. Especially in the first half of March, we put our shoulders to the wheel together. Together we kept the port operational.”