Videoboodschap

In de haven van Rotterdam is het voorbije jaar 469,4 miljoen ton goederen overgeslagen. De overslag van containers en ruwe olie stegen, die van kolen en minerale olieproducten daalden.

Het Havenbedrijf Rotterdam maakte vandaag de resultaten over 2019 bekend. Ceo Allard Castelein gaf aan tevreden te zijn dat de overslagcijfers van 2019 die de resultaten van het recordjaar 2018 (469,0 miljoen ton) net overtroffen.

Overslag ruw olie

Dankzij de upgrades van in Rotterdam gevestigde raffinaderijen – of raffinaderijen die aan de haven van Rotterdam zijn verbonden – is de overslag van ruwe aardolie met 3,9 procent toegenomen. Ook de overslag van containers zat in de lift, met een toename van 2,5 procent. Castelein haalde bij de presentatie van de jaarcijfers het voornemen nog eens aan om in uitbreiding te investeren van de bestaande containerterminals op de Tweede Maasvlakte.

Scherpere eisen

De overslag van kolen daalde met 14,8 procent. Castelein wijt dit vooral aan de verminderde vraag naar energiekolen in Duitsland. 85 procent van de kolen die in Rotterdam aankomt, wordt vervoerd naar Duitsland. Ook de overslag van minerale olieproducten is dalende (-12,2 procent). Vooral vanuit Rusland wordt minder zware stookolie aangevoerd, door de invoering van scherpere eisen ten aanzien van scheepsbrandstoffen. 

Coronavirus

Voor het komende jaar verwacht Castelein tegenwind, al kan hij nog niet zeggen hoeveel en uit welke hoek. Maar duidelijk is, zei hij, dat de combinatie van het coronavirus en de belemmering van handelsstromen wereldwijd een handelshaven als Rotterdam zal raken.

Allard Castelein stelt de hedendaagse realiteit van overgeslagen tonnen belangrijk te vinden, maar ‘een betere, slimme en snelle haven’ evenzeer. Hierover meer in de volgende editie van Europoort Kringen.

Zie ook: Tegen een stootje bestand