Overslag haven Rotterdam blijft vrijwel gelijk

In de Rotterdamse haven is in het eerste kwartaal van dit jaar ongeveer evenveel goederen overgeslagen. De overslag van nat massagoed nam toe, die van containers juist af.

Scheepvaart haven

De totale hoeveelheid overgeslagen goederen groeide met 0,2 procent tot 116,9 miljoen ton. In het marktsegment nat massagoed werden zowel meer ruwe olie (+2,0 procent; 26,0 miljoen ton) en meer minerale olieproducten (+7,0 procent; 24,4 miljoen ton) als meer overig nat massagoed (+2,1 procent; 7,8 miljoen ton) overgeslagen. De lage olieprijs zorgt voor behoorlijke marges bij de raffinaderijen, veel raffinage en veel handel in olieproducten. De overslag van containers daalde 3,1 procent tot 31,0 miljoen ton en 3,9 procent tot 3,0 miljoen TEU. Het havenbedrijf verklaart dit door de ‘ongunstige economische ontwikkelingen in China, Rusland en Brazilië’. “Vorig jaar nam de overslag 4,9 procent toe. Onze ambitie is dat hoge overslagvolume dit jaar te evenaren. Tot nu toe liggen we op schema, maar we hebben nog drie kwartalen te gaan”, zegt ceo Allard Castelein van het Havenbedrijf Rotterdam.