Containers

In de haven van Antwerpen is dit jaar 238 miljoen ton aan goederen overgeslagen, goed voor een groei van 1,3 procent. Vooral de overslag van containers nam toe.

Het jaar is nog niet eens ten einde, maar het Havenbedrijf Antwerpen presenteert al zijn overslagcijfers over 2019. Voor het zevende jaar op rij groeit de overslag in de Vlaamse haven.

Groei containers

De groei zit hem vooral in de overslag van droge bulk (+3,4 procent) en containers (+6,9 procent in TEU). Het marktaandeel van de haven in containers nam toe van 27,5 naar 28,2 procent. Daar tegenover staat een daling in de overslag van staal (-13 procent) en natte bulk (-4,4 procent). Dit is volgens het havenbedrijf te wijten aan respectievelijk ‘de gevolgen van de mondiale handelsperikelen’ en ‘economische groeivertragingen en schommelende olieprijzen’.

Churchill Industrial Zone

Het havenbedrijf maakt ook bekend terrein aan het Churchilldok, vlakbij het chemisch cluster, in te richten als ‘Churchill Industrial Zone’. Hier kunnen innovatieve start-ups zich verder ontwikkelen. Er is ruimte voor gedeelde diensten en er komt een ‘proeftuin’ om vernieuwende chemische concepten in de praktijk te testen. “Met Churchill Industrial Zone en andere pilotprojecten zet Port of Antwerp stappen in het waarmaken van haar ambities als duurzame en circulaire haven. We ijveren voor een multifuel port, een haven waar meerdere brandstoffen naast elkaar bestaan”, zegt ceo Jacques Vandermeiren van het Havenbedrijf Antwerpen.