Overslag: containers verdringen kolen in de haven

De overslag in de haven van Rotterdam is over 2017 op 467 miljoen ton uitgekomen, 1,3 procent meer dan het jaar ervoor. Vooral de containeroverslag nam sterk toe.

Het Havenbedrijf Rotterdam heeft de resultaten over 2017 bekendgemaakt. Ceo Allard Castelein sprak van een ‘goed jaar’. Hij noemde de groei in de containeroverslag ‘spectaculair’. “Onder aanvoering van de containersector groeide de goederenoverslag naar het hoogste niveau ooit. Juist de containersector is van groot belang omdat die een essentiële rol speelt in het creëren van toegevoegde waarde zoals werkgelegenheid in de haven en het achterland”, aldus de havendirecteur.

Overslag

In een persbijeenkomst lichtte Castelein vandaag de cijfers toe. Hij toonde twee taartdiagrammen, een over 2017 en een over 2007, die laten zien hoe de totale overslag valt te verdelen tussen de verschillende segmenten. Nat massagoed (46 procent) en breakbulk (7 procent) zijn in aandeel gelijk gebleven. De overslag van containers heeft in de afgelopen tien jaar echter een beduidend groter aandeel ingenomen, wat ten koste is gegaan van droog massagoed. Het aandeel van containers is gestegen van 25 procent in 2007 naar 30 procent in 2017, terwijl dat van droog massagoed is afgenomen van 22 naar 17 procent.

Volle toeren

Doorslaggevend in de afname van droog massagoed is de verminderde overslag van kolen in de haven. Zowel Duitse als Nederlandse kolencentrales hebben hun deuren gesloten, waardoor er via Rotterdam minder kolen worden doorgevoerd. De stijgende overslag (+10,9 procent TEU) van containers in Rotterdam, is voor een groot deel te danken aan de twee nieuwe containerterminals op de Tweede Maasvlakte. Na een lange start met de nodige haperingen draaien deze nu op volle toeren. In het tweede halfjaar van 2017 werd zelfs 12,4 procent (TEU) meer aan containers overgeslagen in vergelijking met dezelfde periode een jaar eerder.

Prognose

Voor dit jaar verwacht het Havenbedrijf Rotterdam dat de overslag verder zal doorgroeien. Wel merkt het daarbij op dat de containeroverslag in 2018 minder hard zal plussen dan ‘de uitzonderlijke groei’ over 2017.

Zie ook: Specifieke dienstverlening voor koelcontainers