Overslag: meer containers, minder kolen en olie

De overslag van containers in de haven van Rotterdam is in 2017 met tien procent gegroeid. Overall steeg de overslag in Rotterdam met anderhalf procent. Dit liet ceo Allard Castelein weten op de Dag van de Haven.

Castelein sprak van een ‘fenomenale’ prestatie. Steeds meer megacontainerschepen kiezen voor de haven van Rotterdam, wat in combinatie met een aantrekkende economie de overslag van containers dit jaar een flinke boost heeft gegeven. En het heeft enige tijd geduurd, maar het lijkt erop alsof de nieuwe containerterminals op de Tweede Maasvlakte nu op volle toeren draaien. Eerder kampten de terminals van APM en World Rotterdam Gateway met opstartproblemen. Mede als gevolg hiervan nam de overslag van containers in 2016 slechts met iets meer dan een procent toe. Volgens Castelein zijn de groeicijfers van dit jaar in de containeroverslag bijzonder. “Zulke groeipercentages zagen we enkele decennia geleden bij de introductie van de container”, zo wordt de havendirecteur in het AD geciteerd.

Overslag

Tegenover de stijging in containeroverslag staat een flinke daling van kolen. Castelein zei deze afname te hebben verwacht. Op de Maasvlakte zijn twee kolencentrales gesloten en ook vanwege de energietransitie zullen er in de toekomst steeds minder kolen worden overgeslagen. Voor 2030 zullen alle kolencentrales in Nederland dicht zijn, wat zijn weerslag zal hebben op de overslag van kolen in de haven. Bovendien zal in Duitsland de vraag naar kolen afnemen, zo is de verwachting.

Stookolie

Ook olie schoot dit jaar in de min. “Vooral van vieze olieproducten”, aldus Castelein. “Die met een hoog zwavelgehalte. Dit is in lijn met de verwachting. Hier willen we naartoe”, verwees hij naar de vergroeningsoperatie die in de haven gaande is. De overslag van stookolie nam met tien procent af. Dit komt doordat Rusland heffingen oplegt op de uitvoer van stookolie, een maatregel om raffinaderijen aan te zetten tot de productie van schonere olieproducten.

Zie ook: Lichte daling goederenoverslag Rotterdam