Optische regelnaleving

Raffinaderij
Foto: Neste

Het onderzoek ‘Optic Compliance – Enforcement and Compliance in the Dutch Chemical Industry’ van Marieke Kluin deed onlangs veel stof opwaaien.

01Neste Oil

Verschillende media berichtten naar aanleiding van het proefschrift dat er nogal wat schort aan het veiligheids- en milieubesef bij chemische bedrijven. In Europoort Kringen deze maand inhoudelijk aandacht voor de studie. In het februarinummer van Europoort Kringen vindt u een uitgebreide impressie van het onderzoek. Geen abonnee? Abonneer u dan nu op Europoort Kringen! (Archieffoto)