De Waddenzee is geen geïsoleerd stukje Nederland.

Jouke van Dijk reservefoto

Binnen en buiten het natuurgebied zijn mensen en bedrijven actief, wiens handelen er effect op hebben. De Waddenacademie fungeert als netwerkorganisatie voor kennishuishouding, van waaruit onderzoek naar de gevolgen van het menselijk handelen wordt gecoördineerd. Dit jaar wordt beslist of het instituut blijft bestaan. Voorzitter Jouke van Dijk is van mening dat de Waddenacademie zich meer dan heeft bewezen en verwacht een positief besluit.

Wilt u meer lezen over dit instituut? Sla dan de februari-editie van Eemsdelta Kringen erop na! Geen abonnee? Neem dan nu een abonnement!