Diepliggende olietankers

Het Havenbedrijf Rotterdam en Shell hebben van het ministerie van Economische Zaken een opsporingsvergunning gekregen. Hiermee kunnen ze de geothermische mogelijkheden in het havengebied onderzoeken.

Het naar boven brengen van heet water uit de bodem kan voor bedrijven als Shell een alternatief zijn voor de productie van stoom. Wanneer dit zeer hete water wat is afgekoeld, kan het ook worden gebruikt voor het verwarmen van woningen en kassen.

Opsporingsvergunning

Shell en het Havenbedrijf Rotterdam hebben de afgelopen jaren al de eerste stappen gezet voor het toepassen van geothermie in de industrie. Zo is de ondergrond in het westelijke deel van de haven in kaart gebracht. Met het binnenhalen van de opsporingsvergunning is er de komende jaren tijd om de plannen verder uit te werken. De eerstvolgende twee jaar staat in het teken van het maken van afspraken met mogelijke afnemers, het uitwerken van de kosten, het vinden van een locatie voor een proefboring en het uitzoeken hoe de infrastructuur eruit kan zien.

Kunnen concurreren

Voor beide partijen staat buiten kijf dat aardwarmte moet kunnen concurreren met energie uit andere bronnen. Het doen van een proefboring is voorlopig nog niet aan de orde, stellen zij. Bij het uitwerken van de plannen zal ook Energie Beheer Nederland (EBN) worden betrokken. (Foto: Danny Cornelissen)

Zie ook: Shell wil start maken met aardwarmte