Opnieuw alarm over tekort aan technici

Het tekort aan technici in de markt heeft een negatief effect op de concurrentiepositie van Nederland. Dit verwacht het merendeel van de technische organisaties in Nederland. Bijna een derde ziet deze negatieve gevolgen nu al.

Dit blijkt uit periodiek onderzoek van ROVC, aanbieder van technische opleidingen en trainingen. Het heeft een kleine duizend respondenten in de technische sector ondervraagd. Zowel dit als vorig jaar zegt rond de tachtig procent van de ondervraagden een tekort aan technici in de komende vijf jaar te verwachten.  Zij voeren hiervoor drie belangrijke oorzaken aan: de slechte aansluiting van regulier onderwijs op het bedrijfsleven, het slechte imago van de technische branche en de vergrijzing.

Bedrijfsleven

De respondenten is ook gevraagd over een oplossing mee te denken. 39 procent denkt dat het bedrijfsleven hierin het voortouw moet nemen. Anderen vinden dat het onderwijs (19 procent) en de overheid (ook 19 procent) hierin vooral leidend moeten zijn. Maar een op de tien ondervraagden ziet brancheorganisaties als ‘efficiënte aanjagers voor het terugdringen van het nijpende tekort’.

Technici

John Huizing, directeur bij ROVC, erkent dat het probleem niet van vandaag of gisteren is. “Al jaren staat de technische branche onder druk”, zegt hij. De constatering dat de concurrentiepositie van Nederland onder druk staat, noemt hij ‘zorgwekkend’. “De urgentie om het probleem aan te pakken is dan ook hoog. De economie trekt aan, waardoor de arbeidsmarkt enorm in de lift zit. Zo groeit het aantal banen en vacatures fors. Door het tekort kunnen organisaties niet meekomen met de groei van de economie. Daarom moeten onderwijs, het bedrijfsleven, brancheorganisaties en overheid nog meer dan op dit moment de handen ineen slaan om de technische sector een boost te geven. Door mensen te enthousiasmeren voor de branche kunnen we de negatieve weerslag op de concurrentiepositie van Nederland beperken.”

Zie ook: Rotterdamse procesindustrie opent haar deuren