Over het besluit van het Antwerpse Havenbedrijf om baggerspecie te exporteren naar Nederland, is bij onze zuiderburen de nodige ophef ontstaan. Twee Vlaamse afvalverwerkers stappen naar de Raad van State.

De bagger is afkomstig van verdiepingswerken in de Antwerpse haven. Het havenbedrijf heeft een aanbesteding uitgeschreven om de bagger milieuvriendelijk te verwijderen. Dit heeft ertoe geleid dat het wordt gestort in de slufter, in de haven van Rotterdam. De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) heeft groen licht gegeven voor deze export naar Nederland. Tot verdriet van enkele Vlaamse afvalbedrijven. “Wij kunnen dat afval zelf verwerken. Maar men kiest voor de goedkoopste oplossing: dumpen in plaats van recycleren”, zo protesteren twee afvalverwerkers in de Belgische krant De Tijd tegen deze gang van zaken. Twee bedrijven stappen naar de Raad van State.