Door toenemende schaalgrootte en eisen aan kwaliteit en duurzaamheid wordt het meten van industriële vloeistof- en gasstromen steeds belangrijker. Voor de ontwikkeling, bouw, bediening en het onderhoud van de innovatieve meet- en regelsystemen daarvoor blijkt adequaat geschoold personeel echter moeilijk te vinden. Industrie en onderwijs in de regio Rotterdam/Dordrecht/Delft zijn daarom in 2010 het meerjarenproject Flow Center of Excellence gestart, ondersteund en medegefinancierd door branche-, vakverenigingen en overheden. Vorige maand had in dit kader de officiële opening plaats van XCaliber, een state of the art testfaciliteit voor flow measurement, gevestigd in de Duurzaamheidsfabriek in Dordrecht. Studenten kunnen hier kennismaken met de praktijk van (flow)meting en personeel kan hier worden bijgeschoold in nieuwe meettechnieken en -systemen. Daarnaast staat XCaliber open voor gezamenlijke onderzoeksprojecten van de industrie op het gebied van energie, proces en milieu.