Opening ‘groene’ stoomleiding Delfzijl

Minister Kamp van Economische Zaken heeft de stoomleiding in Delfzijl officieel geopend, die Eneco Bio Golden Raand  met AkzoNobel verbindt. De leiding is al sinds december in gebruik.

Stoomleiding Delfzijl

In de energiecentrale Bio Golden Raand verbrandt Eneco sloophout. Bij de verbranding komt warmte vrij en van die warmte wordt vervolgens ‘groene’ stoom gemaakt. De stoom wordt in een turbine omgezet in stroom en gaat nu dus ook in een pijpleiding naar de even verderop gelegen fabriek van AkzoNobel. Groningen Seaports heeft de leiding aangelegd. “Naast een verminderde afhankelijkheid van fossiele brandstoffen levert het gebruik van groen geproduceerde stoom een CO2-besparing op van meer dan honderdduizend ton per jaar. Dat komt overeen met de uitstoot van ongeveer 12.500 huishoudens of met één miljard autokilometers”, aldus het havenbedrijf in een persverklaring.