Op zoek naar twintig nieuwe waardeketens

Begin dit jaar keurde Interreg Vlaanderen-Nederland het project ‘Triple F’ goed. Dit project wil voedselverspilling tegengaan door reststromen van prei en bieten een herbestemming te geven.

Met deze goedkeuring wordt in totaal ruim 2,5 miljoen euro in de Vlaams-Nederlandse grensregio geïnvesteerd. Voedselverspilling is zowel ethisch en ook qua duurzaamheid niet meer te ‘verkopen’ en dient dan ook geminimaliseerd te worden. In de voedingsindustrie is er een toenemend bewustzijn gaande in de (her)waardering van plantaardige reststromen om zo verdere voedselverspilling te kunnen tegengaan. Toch loopt de sector nog tegen verschillende moeilijkheden aan, zoals de grote te verwerken volumes en de strenge hygiëne-eisen. En vaak gaan voedselresten ook verloren, omdat er geen geschikte herbestemming voor gevonden wordt.

‘Triple F’ richt zich op verschillende reststromen uit de consumptie, zoals  wortel, bieten en aardappelen in Nederland en prei, tomaten en witlof in België. Momenteel vindt er onderzoek plaats om te komen tot een overzicht van vraag naar – en aanbod van – plantaardige reststromen. Ook wordt gekeken naar de verschillende toepasbare technologieën om resten te recyclen zoals drogen, vriezen en verhitting. Uiteindelijk zullen  twintig nieuwe waardeketens gecreëerd kunnen worden. Agro-, food-, voedselverwerkende of technische bedrijven zullen projectvoorstellen kunnen indienen om in aanmerking te komen voor ondersteuning bij uitwerking van hun innovatieve voorstel. Brainport Development, Stichting Food Tech Brainport, Flanders’ FOOD en Innovatiesteunpunt Boerenbond beoordelen de ingediende projecten.

Verder komen er vier pilots, waaronder één voor prei en één voor wortel. Voor de wortelpilot staat diepvriesbedrijf Van Rijsingen garant. Maar liefst tachtig procent van de wortel eindigt momenteel als plantaardige reststroom. Daarom heeft Van Rijsingen eerder een sapfabriek in werking gesteld om wortelreststromen te scheiden in wortelsap en perskoekvezels. Naast vezels hebben ook andere ingrediënten in de wortelreststromen na extractie marktpotentie, zoals retinol en beta-caroteen. Dit laatste kan bijvoorbeeld gebruikt worden voor de vervaardiging van plantaardige kleurstoffen. Deze aspecten worden verder onderzocht binnen de pilot.