Op weg naar een CO2-neutrale haven

(Advertorial)

We moeten stappen nemen om de gestelde doelstellingen te halen, maar hoe maken we de oplossingen financieel rendabel?  

De snelheid van de energietransitie in de Delta-regio hangt samen met technologische ontwikkelingen, politieke koers en de interne organisatie van de industrie. Hoe gaan we de transitie versnellen en wie moet de leidende rol op zich nemen in de haven?

Hier gaan we het op Rotterdam Energy Port over hebben met vooraanstaande sprekers als Maarten Camps (Ministerie EZ), Henk Volberda (Erasmus universiteit Rotterdam), Ruben Beens (BP Nederland) en Willemien Terpstra (LyondellBasell).

Wilt u hier ook bij zijn? Reserveer uw plaats tot 1 oktober met 50 euro korting op www.rotterdamenergyport.nl o.v.v. code EK50.