Uit de immense hoeveelheid oranjestof die de afgelopen weken op u en mij is neergedaald, kan ook voor de havenarbeidsmarkt een niet onbelangrijke conclusie worden getrokken. We hebben er in de persoon van koning Willem Alexander en van koningin Maxima twee goed geschoolde en hoog opgeleide havenmedewerkers bij. De eerstvolgende update van de havenstatistieken – Haven in Cijfers – hoort om die reden ook melding te maken van negentigduizend plus twee havenwerkers.

Door Jaap Luikenaar

Over het werkpakket is het koningspaar duidelijk: handelsmissies aanvoeren, ambassadeur spelen, gesprekken met buitenlandse topondernemers arrangeren en met regeringsleiders. Door zo deuren te openen die anders gesloten zouden blijven, willen ze orders binnen halen. In Europa, maar vooral ook daarbuiten. Inhoudelijk zit het wel snor: de koning is uitgegroeid tot een kei in het watermanagement (waaronder ook havens); de koningin is goed ingewerkt in de financiële wereld – met kennis die verder reikt dan microkredieten.

Volop koninklijke werklust dus. En dat in een tijd waarin aanvankelijk vooral politiek-bestuurlijk Den Haag sinds de jongste kabinetsformatie een flinke strijd voert over de al dan niet modernisering van de monarchie. De discussie over de taak en de functie van het vorstenhuis is inmiddels nationwide. Enkel ceremonieel lintjes doorknippen of mag het ook iets meer zijn svp?

In het maatschappelijk debat over de rol van de koning spelen ook de pegels, zijn salaris, een niet onbelangrijke rol. Een blik op de rijksbegroting laat zien dat het inkomen van de koning jaarlijks ruwweg ruim acht ton bedraagt en de koningin ruim twee ton. Ex-minister Gerrit Zalm berekende ooit dat het Koninklijk Huis in zijn totaliteit zo’n 39 miljoen kost. Is dat het allemaal wel waard? Zijn lasten en baten wel met elkaar in balans. Ze verdienen het weliswaar, maar verdienen ze dat ook?

Berekeningen over de inkomstenkant zijn lastig te maken. Niettemin geeft een uurtje googlen toch enig voorzichtig inzicht. Het Koninklijk huis levert de Nederlandse economie jaarlijks zo’n vier à vijf miljard euro op, zo heeft een Amsterdamse vermogensbeheerder Wijs & Van Oostveen eens uitgerekend. Hij baseert zich op de uitspraak van economie-professor Harry van Dalen van de Universiteit Tilburg die beweert dat een monarchie de economie van een land met één procent stimuleert.

Dat is in ieder geval vele malen meer dan er in alle Rotterdamse havens met een koninklijke naam: van Beatrixhaven tot Margriethaven en van Willem Alexander- tot Johan Frisohaven haven, wordt omgezet en overgeslagen.

Meer algemeen blijkt ook onderzoek te zijn gedaan naar het effect van handelsreizen. Uit de recente Beleggersbarometer van de ING blijkt bijvoorbeeld dat een ruime meerderheid van beleggers overtuigd is van het positieve effect van missies op de omzetcijfers. Ook het onderzoeksbureau Regioplan heeft ooit de effecten van economische missies onderzocht via interviews bij bedrijven. Daarin zegt ruim driekwart van de ondernemers voordeel te hebben gehad van een economische missie… onder leiding van (slechts) een bewindspersoon. Laat staan als een vorst of vorstin (of beiden) onderdeel uitmaken van de handelsmissie. Iets dat ook werkgeversvoorman Wientjes daags voor de Kroningsdag op de radio dik onderstreepte.. En helemaal in Duitsland, Afrikaanse landen of Singapore voegde hij eraan toe.

Hoog tijd dus om ook vanuit het Rotterdamse haven- en industriegebied maar eens enkele positieve geluiden te laten horen. In de aanloop naar het koningschap heeft Willem Alexander al een aantal handelsmissies op zijn naam staan, waarbij ook havenondernemers ruim vertegenwoordigd waren.

Denk eens aan recente missies naar Brazilië, Brunei, Singapore, Oman en de VAR- Arabische oliestaten. Hoeveel opdrachten hebben Rotterdamse bedrijven binnengesleept dankzij onze nieuwe koning-koopman? Harde argumenten, harde munten willen we horen. Wie durft?

Voor wie het allemaal aan den lijve eens wil meemaken: een nieuw opgericht ‘koninklijk’ fonds biedt kans, want deze gaat handelsmissies voor vijftig middelgrote bedrijven financieren: zie www.oranjehandelsmissiefonds.nl

Richting het vorstelijk paar zou de haven nu wel wat terug mogen doen. Tot slot daarom een paar ideeën. In het Eemhavengebied kan de Prins Willem Alexander haven worden omgedoopt tot de Koning Willem Alexanderhaven. Ook de koningin komt een eigen Maximahaven toe. Alleen het Prinses Maxima viaduct en de (nota bene secundaire) rondweg om de Maasvlakte dragen nu haar naam. Dat is te mager. Voor de toekomst heeft de havennaamcommissie gelukkig al haar best gedaan door de kroonprinses en haar zussen op de Tweede Maasvlakte alle drie al een eigen haven te ‘geven’.