havengeld

Het Havenbedrijf Rotterdam heeft deze week bekendgemaakt dat het havengeld in 2019 met 1 procent omhoog gaat. Nieuw is de korting voor chemicaliëntankers die een Green Award-certificaat bezitten.

Hiermee wil het havenbedrijf ‘veilige en schone scheepvaart in het natte-massagoedsegment’ stimuleren. Voor andere zeeschepen gold de regeling al langer. Schepen die een certificaat van de Green Award Foundation hebben, ontvangen kortingen op het havengeld. Het certificaat wordt verleend aan schepen en rederijen die geld hebben gestoken in het verbeteren van de milieuprestaties, veiligheid en kwaliteit. Ook schepen met een draagvermogen kleiner dan 20.000 ton kunnen met ingang van volgend jaar korting op het havengeld krijgen.

Stijging havengeld

Het havengeld stijgt in 2019 met 1 procent. Nieuw is dit niet; deze verhoging is al in 2017 afgesproken tussen het Havenbedrijf Rotterdam, Deltalinqs, VRC en VNPI. Het havenbedrijf spreekt van een ‘behoudende tariefontwikkeling’ waarmee wordt ingezet op concurrerende prijzen in vergelijking met nabije zeehavens. De kortingen die worden gegeven op transhipment van containers blijven gehandhaafd. Het doel hiervan is de positie van Rotterdam als containerhub te versterken. Verder worden de haventarieven voor zeeschepen met minerale olieproducten 1,5 procent onder de algemene stijging vastgesteld. “Hiermee wordt het verschil in haventarieven voor zeeschepen met minerale olieproducten verder verkleind ten opzichte van omliggende zeehavens”, aldus het Havenbedrijf Rotterdam in een persverklaring.

Klantvriendelijker

Het Havenbedrijf Rotterdam wil het ‘havengeldenproces’ klantvriendelijker maken voor rederijen die de haven aandoen. De facturatie is daarom ‘completer, sneller en overzichtelijker’ gemaakt. Als eerste is de facturatie van zeehavengeld, boeien- en palengeld onder handen genomen. Dit zal volgend jaar zijn afgerond. Vervolgens komt de modernisering van het systeem voor de binnenvaart aan de beurt.

Voor het havenbedrijf zijn havengelden de een na belangrijkste inkomstenbron. Vorig jaar ontving het 290 miljoen euro aan zeehavengeld en 14 miljoen euro aan binnenhavengeld. De grootste inkomstenbron is de huur en erfpacht van terreinen. (Foto: Danny Cornelissen)

Zie ook: Havenbedrijf Rotterdam stapt in IoT joint venture