Vennootschapsbelasting

Het Havenbedrijf Antwerpen moet er net als het Havenbedrijf Rotterdam aan geloven. Het moet vennootschapsbelasting gaan betalen.

Het Europees Gerecht oordeelde vorige week dat België haar havens illegale staatssteun geeft, wanneer deze geen vennootschapsbelasting hoeven te betalen. Een aantal Belgische havens – waaronder die van Antwerpen en Zeebrugge – hadden een beroep bij het gerecht aangespannen tegen het besluit van de Europese Commissie in 2017 dat havens vennootschapsbelasting moeten gaan betalen. Dat beroep is nu dus verloren.

Vennootschapsbelasting

Het Havenbedrijf Rotterdam betaalt – net als de andere Nederlandse zeehavens – al vennootschapsbelasting. Eerder verloren de havens een vergelijkbaar beroep tegen de belastingheffing. Tegen de NOS laat het Havenbedrijf Rotterdam weten dat het besluit van het Europees Gerecht de opvatting bevestigt dat zeehavens als ondernemingen moeten worden beschouwd. “Ook vanuit het oogpunt van een gelijkwaardig speelveld is het van belang dat alle zeehavens in Europa over dezelfde fiscale kam worden geschoren”, aldus het havenbedrijf. 

Zie ook: ‘Grand cru’-jaar voor haven Antwerpen