“De kosten voor zonnestroomsystemen zijn sterk gedaald. Veel sneller dan we hadden kunnen denken.” Dit stelt Wim Sinke, manager programmaontwikkeling bij ECN.

Zonnepanelen

Volgens Sinke werd tien jaar geleden nog tegen een heel ander kostenplaatje aangekeken. Tegenover Eneco Corporate zegt hij: “Zonnestroomsystemen waren toen nog kostbaar en de terugverdientijd was langer dan de levensduur. Maar er is veel veranderd het laatste decennium. In 2004 werd nog voorzien dat complete zonnestroomsystemen in 2020 ongeveer twee euro per watt zouden kosten. Dat niveau is al geruime tijd gepasseerd. Inmiddels bedragen de kosten, afhankelijk van de grootte van een systeem, ruwweg tussen één en anderhalve euro per watt.” De daling is voor een groot deel te danken aan de schaalvergroting en technologische verbetering die in Duitsland heeft plaatsgevonden.