Onderzoeksraad

De Rotterdamse haven moet aanvullende maatregelen nemen, om te voorkomen dat er weer een grootschalige olielekkage in de haven plaatsvindt. Dit stelt de Onderzoeksraad voor Veiligheid.

Op 23 juni 2018 kwam de chemicaliëntanker Bow Jubail in aanvaring met een steiger. Hierdoor kwam meer dan 200 ton ruwe stookolie in het water terecht. De schade aan het milieu bleek zeer groot.

Adviezen Onderzoeksraad

De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) heeft zich over het incident gebogen en publiceerde deze week haar bevindingen in een rapport. Zij prijst de inzet van het havenbedrijf, de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond en Rijkswaterstaat om de gevolgen van de lekkage te bestrijden. Maar ook heeft de OVV adviezen – of enige punten van kritiek.

Veiligheidseisen

Zo raadt de OVV aan ‘aanvullende maatregelen maximaal in te zetten’, om in de toekomst soortgelijke incidenten te voorkomen. “Wanneer vooraf bekend is dat zeeschepen met enkelwandige brandstoftanks de haven aandoen, kan rekening worden gehouden met de aanlegplaats, ondersteuning door specifieke sleepboten en de waterstand”, aldus het rapport. Ook kan de haven specifieke veiligheidseisen opstellen voor zeeschepen met enkelwandige brandstoftanks (zoals de Bow Jubail).

Reactie havenbedrijf

Verder kan het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat ‘het eerder uitfaseren van deze schepen internationaal op de agenda zetten’. De OVV roept op samenwerking tussen verschillende partijen beter te formaliseren en intensiever te oefenen op calamiteiten.

Het Havenbedrijf Rotterdam laat in een reactie weten de aanbevelingen ‘serieus ter harte’ te nemen. “Verbeteringen zijn altijd mogelijk, dus daar zullen wij aan blijven werken.” (Foto: Zeehavenpolitie Rotterdam/OVV)

Zie ook: Ongeval Bow Jubail smet op nautisch jaar Rotterdam