Onderzoek: vrees voor ernstige ongelukken

veiligheid

Ruim één op de tien werknemers zegt zich zorgen te maken over de veiligheid op het werk in magazijnen en werkplaatsen. ‘Het wachten is op een ernstig ongeluk’. Dat is althans de uitkomst van een onderzoek, uitgevoerd in opdracht van Manutan onder ruim 1.200 werknemers.

Van de groep deelnemers werken er zo’n 700 in magazijnen en werkplaatsen. Vloeistoffen en chemische stoffen blijken een belangrijk veiligheidsrisico te vormen.

Van de ondervraagde werknemers in magazijnen en werkplaatsen heeft 35 procent te maken met gevaarlijke of chemische stoffen. Ongeveer een op de tien geeft aan dat die niet altijd goed afgeschermd of opgeborgen worden.  Gemorste vloeistoffen vormen eveneens een risico. Bijna dertig procent zegt dat er op het werk soms al dan niet gevaarlijke vloeistoffen worden gemorst. Daarbij kan het bijvoorbeeld ook om olie of vet gaan. Zo snel mogelijk verwijderen, luidt dan het devies. Zo’n 54 procent heeft geen idee welk absorptiemiddel voor welke vloeistof geschikt is en ruim 30 procent heeft überhaupt geen absorptiemateriaal voorhanden, aldus een bericht van Manutan.

Een ‘belangrijke voorwaarde’ om veilig te kunnen werken met gevaarlijke stoffen is dat ‘alle werknemers’ weten met welke stoffen wordt gewerkt, wat de risico’s zijn, hoe ze met die stoffen om moeten gaan en hoe ze die moeten opslaan. Volgens Jan Piet van Dijk is het raadzaam om ‘gevaarlijke stoffen zorgvuldig op te bergen in speciale containers, vaten of opslagtanks’. Van Dijk is director operations Benelux van Manutan. “Of om de stoffen af te schermen in een speciale veiligheidskast.”

Manutan geeft op zijn website informatie over voor de etikettering van gevaarlijke stoffen, zoals de PGS 15-richtlijn, de UN-normering, ATEX-richtlijnen en ADR-, IMDG- en IATA-richtlijnen.