De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) heeft de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) gevraagd onderzoek te doen naar de mening van inwoners van de provincie Groningen over gaswinning uit het Groningen-gasveld. Het betreft een onafhankelijk onderzoek, dat onder leiding staat van prof. dr. Linda Steg.

Gaswinning NAM

De NAM wil meer inzicht krijgen in wat de omgeving van haar en van gaswinning verwacht. Het onderzoek dient daarnaast een wetenschappelijk doel. Er wordt gekeken naar wat mensen belangrijk vinden als ze over energievoorzieningen zoals gaswinning denken en welke rol dat speelt in hun oordeelsvorming over deze energievoorzieningen. “Het is belangrijk om te weten hoe oordelen over energievoorzieningen tot stand komen en welke factoren daarop van invloed zijn. Het laat zien hoe zo goed mogelijk tegemoet kan worden gekomen aan de belangen en zorgen van mensen”, zegt Steg. Het onderzoek start op 4 november en duurt een jaar.