Onderzoek naar warmteleiding in Eemsdelta

De provincie Groningen onderzoekt de aanleg van een pijpleiding tussen de industrie in het Eemsdeltagebied en enkele gemeenten in Groningen. Hierin kan restwarmte naar woningen worden getransporteerd.

Chemiepark Delfzijl

Gedeputeerde Nienke Homan (GroenLinks) spreekt over dit plan in het Dagblad van het Noorden. Met behulp van industriële restwarmte uit Delfzijl of de Eemshaven zouden woningen in Delfzijl, Appingedam en de stad Groningen kunnen worden verwarmd. Homan acht het plan alleen te realiseren wanneer het Rijk financieel bijspringt. “Dit soort investeringen groeit ons boven het hoofd, maar als we energieneutraal willen worden is het misschien een grote kans”, aldus de gedeputeerde in de krant. (Foto: Danny Cornelissen)