Onderzoek naar toepassing windstroom

vibro-drillen
Archieffoto

SmartPort en het Havenbedrijf Rotterdam hebben TNO gevraagd te onderzoeken welke mogelijkheden op zee opgewekte windenergie de haven biedt. Businessmanager Randolf Weterings van het havenbedrijf noemt de resultaten ‘verrassend’.

“Neem de hoeveelheid geprognotiseerde windstroom”, zegt Weterings op de website van TNO. “Die is weliswaar significant, maar van een overvloed aan stroom is voorlopig geen sprake. Wanneer we die groene energie optimaal willen benutten voor industriële processen in de Rotterdamse haven, dan zullen we windaanlanding op de Maasvlakte moeten faciliteren. Echter de ruimte is beperkt, waardoor we grootschaliger moeten durven denken om efficiënt gebruik te kunnen maken van de schaarse grond.”

Kabel

Weterings is te spreken over het geringe verlies (circa drie procent per duizend kilometer) die het gebruik van high voltage DC-kabels biedt, om elektriciteit over een afstand van vierhonderd kilometer naar de Rotterdamse haven te transporteren. “Dat is aanmerkelijk efficiënter dan een wisselstroomkabel. Na aanlanding kan de stroom terug getransformeerd worden naar wisselstroom en het elektriciteitsnet ingaan. Of hij wordt gebruikt in een fabriek die groene waterstof maakt voor allerlei toepassingen in de haven. Dus ook hier weer diverse mogelijkheden.”