Onderzoek naar staatssteun in haven Antwerpen

De Europese Commissie begint een onderzoek naar mogelijke ongeoorloofde staatssteun in de haven van Antwerpen. Dit vindt plaats na klachten van het logistieke bedrijf Katoen Natie.

Haven Antwerpen

Het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen verlaagde in 2013 de boetes voor sommige bedrijven wanneer zij er niet in waren geslaagd een bepaalde hoeveelheid goederen over te slaan. Katoen Natie behoorde niet tot deze groep bedrijven en vindt dat het ongelijk is behandeld. “Wij hebben het volle pond betaald”, stelt bestuursvoorzitter Fernand Huts in het Financieele Dagblad. Hij schat dat concurrenten de voorbije jaren honderd miljoen euro aan boetes niet hebben hoeven betalen. Het Havenbedrijf Antwerpen onthoudt zich gedurende het onderzoek van commentaar.