methanol

Een breed consortium van scheepseigenaren, scheepsbouwers, motorfabrikanten, dienstverleners en onderzoeksinstituten gaat de mogelijkheden van methanol als scheepsbrandstof in kaart brengen. Bij dit project wordt gekeken of zowel nieuwe als bestaande schepen op deze brandstof kunnen varen.

‘Green Maritime Methanol’ is de naam van het project, dat twee jaar zal lopen. Het wordt ondersteund door het ministerie van Economische Zaken, TKI Maritime en Maritiem Kennis Centrum. Doel is de mogelijkheden te onderzoeken van deze brandstof als ‘duurzame alternatieve transportbrandstof in de maritieme sector’. Meer specifiek worden operationele profielen, scheeps- en motorenconfiguraties, prestaties en emissiewaarden onder de loep genomen.

Breed consortium

Verschillende bekende spelers uit de maritieme wereld zijn erbij betrokken, zoals Boskalis, Van Oord, Wagenborg Shipping, Damen Shipyards, Royal IHC en Wärtsilä. Ook werken methanolleveranciers als BioMCN, Helm Proman en brancheorganisatie Methanol Institute aan de studie mee, net als de onderzoeksinstituten TNO, TU Delft, NLDA en Marin die kennis en onderzoekscapaciteit ter beschikking stellen.

Concrete mogelijkheden methanol

“De deelname van reders, scheepsbouwers, OEM’s, havens en methanolleveranciers laat zien hoe groot de belangstelling is om kennis en ervaring uit de gehele waardeketen te integreren in het Green Maritime Methanol-project”, verklaart Pieter Boersma, business director maritime & offshore bij TNO. “Als onderdeel van het project zullen de partners kijken naar concrete mogelijkheden om methanol als scheepsbrandstof te gebruiken bij zowel nieuwbouwschepen als bij verbouwingen van de bestaande vloot.” (Foto: Danny Cornelissen)

Zie ook: Biobrandstoffen voor de binnenvaart