Onderzoek naar energiecoöperatie

Verschillende partijen onderzoeken gezamenlijk de mogelijkheid een energiecoöperatie in de Rotterdamse haven op te richten. Bekeken wordt of dit model een bijdrage kan leveren aan de verduurzaming van het haven-industrieel complex.

Energiecentrale

In het project, dat de naam ‘Energie Coöperatie Haven’ heeft gekregen, werken de volgende partijen samen: het Erasmus Centre for Future Energy Business van de Erasmus Universiteit Rotterdam, Deltalinqs en SmartPort Rotterdam. Uitgangspunt hierbij is dat een energiecoöperatie in staat moet zijn de energieopwekking en het energieverbruik sterk moet kunnen verminderen, dankzij het gebruik van systeemintegratie, algoritmes en slimme agenttechnologie. Waarschijnlijk wordt voor het project subsidie aangevraagd binnen het TKI Energieprogramma. Het project is interessant voor grootverbruikers van energie, aanbieders van energie en partijen die energie kunnen opslaan of converteren. Op de door Deltalinqs georganiseerde bijeenkomst ‘Systeemintegratie: energie voor 2020 en verder’ op woensdag 30 september wordt nader ingegaan op dit plan.