Onderzoek naar bioraffinaderij in Rotterdam

Een consortium van bedrijven heeft plannen in de Rotterdamse haven een bioraffinaderij te bouwen. Onder andere DSM en het Havenbedrijf Rotterdam zijn erbij betrokken.

Biomassa

Voorlopig bestaat het samenwerkingsverband nog uit een proeftraject, waarin de partijen onderzoeken op welke manier chemicaliën uit hout kunnen worden gewonnen. Belangrijk hierbij is de vraag hoe de verschillende stappen in deze processen aan elkaar kunnen worden gekoppeld. Ook wordt een aantal blauwdrukken gemaakt van een bioraffinaderij, waar dit alles kan plaatsvinden. Het consortium investeert 16,2 miljoen euro in het project, waaronder circa tien miljoen euro aan Europese subsidie.