Er is een drie jaar durend internationaal project opgestart waarin wordt bekeken of het mogelijk is duurzaam isolatieschuim te ontwikkelen. Onder meer het RIVM draagt bij aan NCC FOAM, zoals het project heet.

Foto: Staatsbosbeheer

Schadelijke chemische stoffen zouden vervangen kunnen worden door duurzame alternatieven als nano-cellulose-schuimen, geproduceerd uit reststromen uit de bosbouw of pulp van papierfabrieken. De onderzoekers vergelijken de risico’s van het nieuwe materiaal met die van PUR- of PVC-schuim. Het RIVM zal de risicobeoordelingsmethodologie voor zijn rekening nemen. Het project wordt gefinancierd door het ministerie van Infrastructuur en Milieu en de Europese Unie.