automatisering

Met de naderende brexit in zicht hebben verschillende partijen de handen ineen geslagen om tot een automatisering te komen voor goederenstromen via ferry’s en short sea. Een werkgroep gaat bekijken wat er mogelijk is.

Het programma is een samenwerking tussen een breed palet aan partijen: het Havenbedrijf Rotterdam, Havenbedrijf Amsterdam, Deltalinqs, Portbase, de Nederlandse Douane, belangenorganisaties FENEX, evofenedex en Transport en Logistiek Nederland/ AFTO, ferrymaatschappijen Stena Line, DFDS, CLdN en P&O Ferries.

Last van

“De virtuele landsgrens maakt dat het vrije vervoer van goederen van en naar het Verenigd Koninkrijk volledig anders wordt”, verklaart Arthur van Dijk, voorzitter van Transport en Logistiek Nederland. “Douaneformaliteiten zorgen voor onderlinge afhankelijkheid in het logistieke proces, waardoor snelheid en efficiency onder druk komen te staan. Daar hebben we allemaal last van en daarom willen we in gezamenlijkheid kijken naar een oplossing.”

Automatisering

Iwan van der Wolf, directeur van Portbase, denkt dat de aanpak van Portbase voor containers toepasbaar is voor de short sea-keten. “We kijken of deze ook voor het vervoer met de ferry bruikbaar is. Portbase heeft hierbij een coördinerende rol in de ontwikkeling van een proces en afsprakenstelsel. Met de herinrichting van het Port Community System kan de gehele keten geautomatiseerd gegevens verstrekken en hergebruiken voor diverse meldingen en aangiften. Hergebruik van data zorgt voor minder fouten, versnelling in het logistieke proces en de verschillende partijen kunnen hun aansprakelijkheid en administratieve last minimaliseren.” Nanette van Schelven, algemeen directeur bij de Douane: “Het geautomatiseerde afhandelingsproces bij het containervervoer loopt al jaren naar grote tevredenheid van alle betrokken partijen. Efficiënte afhandeling is voor zowel de overheid als het bedrijfsleven van grote waarde en versterkt de concurrentiepositie van de Nederlandse havens.”

Ladingverlies

Steven Lak, voorzitter van Deltalinqs, zegt er belang aan te hechten dat havens zich zo goed mogelijk klaarmaken voor de brexit. “Alleen de best voorbereide havens zullen een voorkeurspositie blijven genieten in het Europese speelveld. Het Kennisinstituut voor Mobiliteit heeft ingeschat dat, afhankelijk van een vrijhandelsverdrag of een ‘no deal-scenario’, de Nederlandse zeehavens tussen de 2,0 en 4,4 procent aan totale doorvoer gaan verliezen. Concreet betekent dat een ladingverlies van tussen de 9 en 20 miljoen ton. Door te investeren in een geautomatiseerde ketenbrede oplossing kunnen we deze schade zo veel mogelijk beperken.”

Zie ook: Brexit zal weinig winnaars kennen