Porthos

De aan de TU Delft verbonden professor Andrea Ramírez Ramírez gaat onderzoek verrichten naar het gebruik van niet-fossiele, alternatieve grondstoffen in de petrochemie. Samen met vier andere onderzoekers ontvangt zij hiervoor een beurs van 1,5 miljoen euro.

Het gaat om een Vici-beurs van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Dit stelt Ramírez Ramírez en vier anderen in de gelegenheid ‘een vernieuwende onderzoekslijn’ te ontwikkelen. Ramírez Ramírez gaat werken aan een methodologie die de impact analyseert wanneer fossiele grondstoffen in de petrochemie worden vervangen door alternatieven. Op dit moment is 90 procent van de grondstoffen die de Europese chemie gebruikt van fossiele oorsprong.

Verweven

Het is niet makkelijk de impact van een dergelijke ‘switch’ te beschrijven, want industriële clusters zijn complexe systemen waarin processen en bedrijven met elkaar verweven zijn. Wanneer je aan het ene proces sleutelt, heeft dat weer invloed op het andere. Niet alleen lokaal in het industriële cluster, maar ook voor de keten van toeleveranciers. Ramírez Ramírez gaat hiervoor een nieuwe benadering toepassen, waarbij zij concepten uit de invasie-ecologie gebruikt om de impact op hulpbronnen, energie en kosten te kunnen inschatten.

Alternatieve grondstoffen

Ook zal de onderzoeker bekijken welke strategieën en technologieën op middellange en lange termijn tot meer resultaat zullen leiden. Dit gaat zij toepassen op een model van het Rotterdamse petrochemische cluster Pernis/Moerdijk. In een later stadium kan dit worden aangepast om andere industriële clusters te bestuderen.

De andere onderzoekers die de Vici-beurs ontvangen, doen onderzoek naar atomaire magneetgolven, extreme resolutie, het testen van software, en geheugenvorming in bacteriën.

Zie ook: CCS sleutel voor vermindering CO2-uitstoot raffinaderijen