Onderzoek kraakt concurrentieregelbesef in haven

smart maintenance-onderzoek

Het is slecht gesteld met de kennis over concurrentieregels en ook de naleving ervan in de Rotterdamse haven.

Waalhaven

In opdracht van de Autoriteit Consument & Markt ondervroegen onderzoekers van de Vrije Universiteit de commercieel verantwoordelijken van een kleine vierhonderd bedrijven. Hieruit bleek onder meer dat twintig procent van de respondenten niet weet dat prijsafspraken verboden zijn. Voor ACM zijn de resultaten reden een voorlichtingscampagne te starten. Lees meer over dit onderwerp in Europoort Kringen januari. Hier kunt u een abonnement nemen.