Industriële ondernemers zijn positiever

Het vertrouwen van de ondernemers in de industrie is verder toegenomen, aldus het CBS. Producenten in de industrie waren in mei aanzienlijk positiever over hun orderportefeuille. Ze waren ook een fractie positiever over de productie in de komende drie maanden.  

prod.vertruwen

 

De indicator van het producentenvertrouwen ging van 3,3 in april naar 4,1 in mei. Dat is het hoogste niveau in ruim vier jaar tijd. De verbetering van het producentenvertrouwen in mei komt vooral doordat ondernemers veel positiever zijn over hun orderportefeuille.

In mei ligt het vertrouwen van de industriële producenten ruim boven het gemiddelde van de afgelopen twintig jaar (0,4). Het vertrouwen van de ondernemers bereikte in januari 2008 de hoogste waarde (9,4) en ruim een jaar later de laagste waarde (-23,5). Verder is het aantal ondernemers dat hun voorraad eindproduct als te klein beschouwt groter dan het aantal dat de voorraden te groot vindt.