Om te laten zien wat onderhoud is en kan bieden, worden vijftig stageplaatsen van een week gezocht bij Nederlandse bedrijven in en om het onderhoud. Voor de invulling van deze stageplaatsen is ruimte voor mensen uit een andere bedrijfstak, zogeheten zij-instromers.

Een week met een team meedraaien op je eigen werk- en denkniveau in een onbekende industrie kan zeer inspirerend werken. En misschien levert het wel een nieuwe, kansrijke carrière op. Bedrijven stellen de stageplaats belangeloos beschikbaar en de enige investering van de stagiair is een paar vrije dagen die hij moet inleveren bij zijn huidige werkgever. Werkzoekenden kunnen direct instappen. En omdat het stageplaatsen zijn voor mensen met werkervaring, kan in de stageweek ook een echt goed beeld worden gevormd. Het project gaat een klein jaar lopen en heeft bij de voorbereidingen al geleid tot zo’n vijftien toegezegde stageplaatsen. Geïnteresseerden kunnen hun stageplek zoeken of aanbieden op www.i-maintain.nl/vijftig.