Ondergrondse hoogspanning

Tennet heeft in Rotterdam een nieuwe ondergrondse hoogspanningsverbinding aangelegd. Met de verbinding wordt de leveringszekerheid vergroot. De hele 22 kilometer lange verbinding is inmiddels in gebruik genomen.

De vraag naar transportcapaciteit voor elektriciteit groeit, ook in de regio Rotterdam. Om de leveringszekerheid in de komende decennia te kunnen waarborgen, is er een nieuwe 150 kV-hoogspanningsverbinding aangelegd. Mocht er in de toekomst onverhoopt een verbinding uitvallen, dan is er een tweede verbinding beschikbaar en blijft de regio Rotterdam gewoon van stroom voorzien.