Offshore wind

English translation ->

De Rotterdam Offshore Wind Coalition is een campagne gestart om jongeren enthousiast te maken voor werken in de offshore windsector. Die groeit en heeft arbeidskrachten nodig.

‘Kan jij de wind aan’ is de titel van de campagne die de Rotterdam Offshore Wind Coalition is gestart. Hiermee probeert zij vooral afgestudeerde mbo’ers warm te maken om in de offshore windsector aan de slag te gaan. 

Offshore wind

De campagne is gemaakt door STC/STC-KNRM en marketingbureau Port-able en bestaat uit een website en een promotiefilm die via social media wordt verspreid. De website informeert jongeren over het werken in de sector, toont verschillende functies en de vaardigheden die daarbij horen. Ook verwijst het bezoekers door naar verschillende vacaturewebsites.

‘Flinke impuls’

“De energietransitie biedt veel kansen voor nieuw ondernemerschap en werkgelegenheid”, zegt wethouder duurzaamheid Arno Bonte van de gemeente Rotterdam, dat lid is van de Rotterdam Offshore Wind Coalition. “Door slim samen te werken met het onderwijs en bedrijfsleven kan de Rotterdamse werkgelegenheid een flinke impuls krijgen. Er is veel kennis nodig voor het installeren van zonnepanelen, warmtepompen, maar zeker ook voor windenergie op zee en alles wat daarbij komt kijken.” 

Zie ook: Eneco en Shell winnen aanbesteding offshore windpark

____________________

English translation

Youth campaign for offshore wind

The Rotterdam Offshore Wind Coalition has started a campaign to get young people enthusiastic about working in the offshore wind sector. This sector is growing and needs workers.

‘Can you handle the wind’ is the title of the campaign launched by the Rotterdam Offshore Wind Coalition. With this campaign, the Coalition tries to get graduates interested in working in the offshore wind sector. 

Offshore wind

The campaign was created by STC/STC-KNRM and marketing agency Port-able and consists of a website and a promotional film distributed via social media. The website informs young people about working in the sector, shows different functions and the skills that go with it. It also redirects visitors to various job sites.

‘Major boost’

“The energy transition offers many opportunities for new entrepreneurship and employment,” says alderman for sustainability Arno Bonte of the municipality of Rotterdam, which is a member of the Rotterdam Offshore Wind Coalition. “By working smartly together with education and the business community, Rotterdam’s employment can be given a major boost. A lot of knowledge is needed for the installation of solar panels, heat pumps, but certainly also for wind energy at sea and everything that goes with it.”