Nul besmettingen

De Koninklijke Roeiers Vereniging Eendracht (KRVE) bestaat 125 jaar. Door de coronacrisis is het feest afgeblazen, maar het werk gaat door. Dankzij de getroffen voorzorgsmaatregelen heeft de vereniging nul besmettingen onder haar medewerkers hoeven noteren.

Op 1 mei, 125 jaar geleden, werd de KRVE opgericht. Ter gelegenheid van het jubileum is de naam van de vereniging veranderd in ‘KRVE Rotterdam Boatmen’. Het geplande feest moest echter worden afgelast, vertelt voorzitter Erik de Neef van de KRVE op de website van Deltalinqs. In plaats van een ‘prachtig programma’ vond de viering intern met gebak plaats. “Nu moeten we dus wachten tot hopelijk een nieuw jubileumjaar”, aldus De Neef.

Nul besmettingen

Door snel en adequaat te handelen zegt De Neef in hetzelfde interview de gevolgen van het virus voor de KRVE te hebben beperkt. “Ruim voordat het RIVM haar maatregelen afkondigde, hebben wij als ons eigen protocol opgesteld en sloegen we direct desinfecterende middelen in. (…) Ik ontving signalen van Italiaanse collega’s die mij vertelden dat het misging in Italië. Na veel telefoongesprekken over en weer zijn we gelijk dezelfde avond begonnen met het uitwerken van maatregelen, ook over het programma dat gepland stond voor 1 mei. Ik kon mij haast niet voorstellen dat het tot Italië beperkt bleef.” Met als resultaat dat er van de driehonderd medewerkers geen een met corona is besmet geraakt.

Divers

De Neef zegt de terugloop te merken in het aantal schepen dat Rotterdam aandoet. “We weten niet tot hoever de aantallen zullen dalen. Mede dankzij het coronaoverleg met Deltalinqs zijn we goed op de hoogte en nemen we kennis van de scenario’s die worden geschetst, maar wij zijn juist nu ook blij dat de haven qua bedrijvigheid zo divers is. Dat maakt ons weerbaar ten opzichte van andere havens die bijvoorbeeld afhankelijk zijn van een aantal producten of fossiele brandstoffen.” (Foto: Eric Bakker)

Zie ook: Innocent sluit zich aan bij Deltalinqs